Laatste afgelopen Evenementen

Jierdeis feestje DIES: Filmjûn

C'mon room Asserpark Asserpark 44, Wageningen

We fertelle net wat we dwaan gean mar nim dyn swemklean mei!

€2

Balgoaie

fusion dome EDE Vening Meineszstraat 4, ede

we gean wer âlderwets kegelje yn de DIES

€10

Kreas iten 2023

H41 heerenstraat 41, Wageningen
€17,50